Demensvidensportalen bruger Javascript, men du har slået dette fra i din browser. Overvej at aktivere Javascript for at få den bedste oplevelse af portalen.
Information om cookies: DemensCentrum Aarhus bruger cookies til at opsamle statistik for brug af hjemmesiden. Du kan acceptere brugen af cookies eller læse mere om vores cookies.
 
Senest ændret
Mine rapporter
Tildelte rettigheder

Spændende positive resultater i DemensHjørnet

Efter 8 måneder med struktureret, hård træning - fysisk og kognitivt - begynder resultaterne i DemensHjørnets træningsenhed at vise sig.

I januar måned 2014 åbnede DemensHjørnet i Aarhus midtby. Hjørnet huser bl.a. en træningsenhed, hvor mennesker med demens i tidlig fase kan deltage i faste træningsforløb. Ved hård fysisk og kognitiv træning to dage (á 5 timer) om ugen opbygges og vedligeholdes færdigheder, der styrker deltagerne, så en almindelig hverdag kan opretholdes på trods af demenssygdommen.

Hidtil har 22 personer været (og 21 er fortsat og der er løbende tilgang af nye) tilknyttet DemensHjørnets træningshold. Ved opstarten gennemgik alle en mindre test, og samme test blev efter 6 måneder gennemført påny for at vurdere effekten af forløbet. Og det er heri, man kan finde opløftende tendenser. 

Ganske vist er resultaterne kun baseret på en beskeden gruppe deltagere, men dog er det interessant at to borgere har forbedret score. Samtidig har flere en beskeden tilbagegang mens endnu andre har relativt markant tilbagegang. Dog kan der fremdrages mulige forklaringer, hvoraf det fremadrattet vil være muligt at arbejde med flere parametre, der potentielt set kan korrigere for noget af tilbagegangen. 

Resultaterne giver indikationer af, hvor den fremadrettede indsats skal styrkes. Der er f.eks. antydninger af, at aleneboende profiterer mere af træningsindsatsen end personer, der bor sammen med ægtefælle eller partner. Det skal undersøges nærmere. Samtidig ses det ret tydeligt, at træning i den såkaldte Vidensbrønd har gavnlig effekt på rum-retningssansen for hovedparten af deltagerne. Igen et emne til nærmere undersøgelse. Manglende erkendelse af sygdommen og dermed også formålet med træningen er en markant barriere - men det kan der så fokuseres på. 

Alt i alt har de første 8 måneder været spændende og udbytterige for både træningsenhedens fagpersonale og deltagerne. Der er meget at bygge videre på.

Læs nærmere om resultaterne her: Hård fysisk og kognitiv træning i DemensHjørnet

Bedøm artiklen

Dig:
/5
Snit:
Tak for din bedømmelse (du gav /5). Du kan ændre din bedømmelse ved at genindlæse siden.

Værktøjer

Mærke

Intet mærke tilknyttet denne artikel

Øvrige emneord

Ingen emneord tilknyttet denne artikel

Dokumentinfo

Publiceret af
Anders Kristian Krogager Andersen
26.08.2014 kl. 10:31:57

Senest revideret af
Anders Kristian Krogager Andersen
29.08.2014 kl. 10:33:36